News

ผบ.ทบ. ชี้ คสช.ไม่มีแล้ว อย่าอยู่กับอดีต

19 กรกฎาคม 2562 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธาน วันสถาปนากองทัพน้อยที่ 1 ครบรอบ 31 ปี ว่า ขอทุกฝ่ายอย่าจมอยู่กับอดีต ยุติพูดถึง คสช.อีก เพราะวันนี้ไม่มี คสช. แล้ว มีความพยายามพูดโยงเรื่องต่างๆ และกองทัพก็กลับสู่การทำงานในระบบกองทัพเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งในแง่ของความผูกพันตามสายการบังคับบัญชาก็ต้องขึ้นตรงกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พร้อมระบุ ดีใจที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแสดงความยินดีและตอบรับ รัฐบาลใหม่ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยจารีตแบบไทยๆ ซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้รัฐธรรมนูญก็ปรับแก้เปลี่ยนแปลงได้เพื่อ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

พลเอก อภิรัชต์ ยังบอกด้วยว่า กำลังเรียบเรียง และเขียนวิทยานิพนธ์ หรือ บทความ เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชน โดยจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป