News

รายงานพิเศษ : แล้งวิกฤตทำข้าวยืนต้นตาย จ.นครราชสีมา

เพราะฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือน ทำให้ข้าวที่ชาวนาหว่านไว้หลายหมื่นไร่ในตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยืนต้นตาย โดยไร้ทางเยียวยา เพราะน้ำในคลองลำเชียงไกร ที่พอจะผันมาช่วยได้ก็แห้งขอดจนเห็นสันดอน

เป็นวิกฤตแล้งน้ำจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งแม้แต่ชาวบ้านเองยังยอมรับว่า เป็นภาวะแล้งจัดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 10 ปี และนาหว่านรอบนี้ คงหมดหนทางเยียวยา เงินค่าไถหว่านและกล้าข้าวที่ลงทุนไป คงยากต่อการถอนทุน ได้แต่หวังก่อนปลายเดือนนี้ จะมีฝนมาช่วยทุเลา ให้ต้นข้าวที่เหลืออยู่รอดตาย

ขณะที่ผืนนาบริเวณต้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร วันนี้แม้จะยังเขียวชอุ่ม แต่ชาวบ้านบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้ หากไม่มีฝนตกมาช่วย โอกาสที่จะเสียหายได้ผลผลิตน้อยคงเกิดขึ้นแน่ วอนรัฐหาทางทำฝนหลวงเติมน้ำก่อนสายเกินแก้

จากการสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ซึ่งมีความจุ มากกว่า 27,000,000 ลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่กักเก็บ เชื่อมโยงระบบน้ำจากลำน้ำชี ก็ใกล้วิกฤตเต็มที น้ำคงเหลือหน้าประตูกั้นให้ใช้ไม่เกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอแค่กินใช้ และยากจะผันไปช่วยเกษตรกร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัลลังก์ วอนชาวนาเห็นใจ ปีนี้น้ำแล้งหนัก แถมร้อนจัดจนน้ำระเหิดเฉลี่ยวันละ 2 เซนติเมตร ทำให้ระดับกักเก็บที่ควรจะเป็นไม่เป็นอย่างคาด กำลังเร่งประสานจังหวัด เพื่อขอฝนหลวงมาเติมน้ำ

ยอมรับหากฝนยังทิ้งช่วงต่อไป อีกความเสียหายทางการเกษตรอาจแผ่ขยายวงกว้างมากเป็น 100,000 ไร่ เตือนเกษตรกรอย่าเร่งหว่านกล้าข้าว จนกว่าจะเห็นเงาฝน