News

คอลัมน์หมายเลข 7 : กกท.รับมอบสนามกีฬา จ.อำนาจเจริญ

สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ 167 ล้านบาท ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เมื่อปี 2560 วันนี้ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนงานก่อสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบให้ กกท. รับไปเปิดใช้งาน 4 รายการ คือ สระว่ายน้ำ, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง, เสาไฟส่องสนามฟุตบอล และระบบสาธารณูปโภค ส่วนสนามเทนนิส 6 คอร์ทและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง อยู่ระหว่างก่อสร้าง

น่าสังเกตว่า สนามเทนนิสไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นเกือบทุกแห่งในโครงการนี้ ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ

โดยผู้บริหารในยุคปัจจุบันของทั้ง 2 หน่วยงานแก้ไข MOU ให้กรมทางหลวงสามารถส่งมอบงานก่อสร้างบางรายการที่เสร็จสมบูรณ์ให้ กกท. รับมาใช้ประโยชน์ จากเดิมที่ต้องส่งมอบทั้งโครงการ

รองอธิบดีกรมทางหลวง มั่นใจ จะสามารถส่งมอบสนามกีฬาที่เหลือตามข้อตกลงนี้ได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ยกเว้นสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่

การให้กรมทางหลวง ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงมารับงานก่อสร้างสนามกีฬา มีที่มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง แต่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาท สุดท้ายงานไม่เสร็จตามกำหนด ประชาชนเสียโอกาสเสียประโยชน์

สตง. ตรวจพบพิรุธมีการสร้างหลักฐานเท็จ ทั้งการจ้างแรงงานและจัดซื้อวัสดุ โดยการทำ MOU เปิดช่องให้มีการเบิกเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำงานเสร็จช้ากว่ากำหนดก็ไม่มีค่าปรับ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7