News

บัวบูชา พาเที่ยว : บัวกระด้งยักษ์ คนยืนไม่จม

การไปยืนหรือนั่งบนใบบัวยักษ์นั้นสามารถทำได้จริง ไม่ต้องไปไกล อยู่แค่บางบัวทอง จ.นนทบุรี ที่สวนมาลัยบัววิคทอเรีย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นที่ 2 ไร่ การขึ้นไปยืนบนใบบัวมีข้อจำกัด เรื่องของน้ำหนักตัวผู้ยืน เป็นการสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ ได้เรียนรู้การเพาะปลูกบัวพันธุ์นี้และมีการเพนท์เฮนนาอีกด้วย...