P-Move บุกทวงสัญญา จี้รัฐบาลเร่งปัญหายากจน

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 15:49 น.

Views

ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-Move ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาของพีมูฟ โดยจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 189 กรณี ที่ยังค้างอยู่จากรัฐบาลชุดที่แล้ว เนื่องจาก 5 ปีที่ผ่านมา ยังมีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจส่งผลให้มีประชาชนที่ยากจนได้รับผลกระทบ ถูกแจ้งความดำเนินคดี และถูกศาลพิพากษาเสียค่าปรับจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาลมีการแก้ปัญหาโดยเร็ว

Tag : P-Move ปัญหาความยากจน