น้ำมันกัญชา ยังไม่ผ่าน ชี้้ติดคุณสมบัติ อ.เดชา

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 16:32 น.

Views

19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีการประชุมพิจารณาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเฉพาะรายของหมอพื้นบ้าน ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นเลขานุการ ที่มีการพิจารณาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาฯ จำนวน 2 ตำรับ คือ ตำรับจอดกระดูก จ.กาฬสินธุ์ และยาน้ำมันกัญชา ของ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานานกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตตำรับจอดกระดูก ของหมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ ส่วนตำรับน้ำมันกัญชาของ นายเดชา ที่ประชุมเห็นว่า ในส่วนของตำรับนั้นไม่มีปัญหา ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ยังติดเรื่องคุณสมบัติของนายเดชา ซึ่งจะต้องเป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องกลับไปทำเรื่องคุณสมบัติของนายเดชาให้ถูกต้อง แล้วเสนอกลับเข้ามายังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ อีกครั้ง ก็สามารถพิจารณาอนุญาตตำรับของนายเดชาได้ ซึ่งการพิจารณากลั่นกรองได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนใช้เป็นหลัก

Tag : อ.เดชา น้ำมันกัญชา