ข่าวในพระราชสำนัก

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล กับถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ กับหนังสือ "พระสุนทรีวาณี" แก่ผู้ร่วมในพิธีด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด