News

สกลนครแล้งหนัก ชาวนาต่อน้ำประปารดต้นข้าว

20 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์แล้งในพื้นที่จังหวัดสกลนครกำลังลุกลาม เนื่องจากมีอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันประกอบกับปริมาณน้ำฝนลดลง ส่งผลให้แหล่งน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกกำลังกังวลกับสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น  หวั่นมีน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูก แล้วจะทำให้ผลผลิตเสียหาย  โดยชาวนาบ้านลาดดู่โคก หมู่ 10  ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  ไม่คาดหวังรอน้ำฝนเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้จะมีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวแล้ว จึงต่อสายยางน้ำประปามารดแปลงนาที่ได้ลงทุนดำน้ำปลูกข้าวไปแล้ว เพื่อรักษาต้นข้าวไว้

นายทัน แก้วมะ  อายุ 82 ปี  ชาวนาบ้านลาดดู่โคก  หมู่ 10  ตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เล่าว่า ขณะนี้ตนได้ใช้น้ำประปามารดต้นข้าวที่ได้ปักกล้าดำไว้ ไม่ได้หวังว่าจะเอาน้ำมารดจนน้ำเต็มให้มีน้ำหล่อเลี้ยงท้องนา แปลงข้าวที่ตนนำน้ำประปามารด เป็นที่นาข้าวเจ้าประมาณ 1 ไร่ คิดเป็นราคาวันละ 50 บาท ซึ่งตนได้ปักดำไปแล้ว จึงจำเป็นต้องนำน้ำประปามารดเพื่อรักษาต้นข้าวไว้ รอฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวอีกครั้ง  ซึ่งสถานการณ์ในปีนี้ ตั้งแต่ตนเกิดมา ตนเพิ่งได้เคยพบเห็น ที่แล้วจนต้องนำน้ำประปามารดต้นข้าว เนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา ในช่วงนี้น้ำในนาข้าวก็จะส่งเท่าหัวเข่าแล้ว