News

จิสด้าเผยภาพดาวเทียมปริมาณน้ำลดลงกว่าเท่าตัว

ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เผยภาพถ่ายดาวเทียม แม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปรียบเทียบระหว่างฤดูฝนปีที่แล้วกับปีนี้ พบว่าน้ำน้อยลงมากกว่าเท่าตัว เกิดความแห้งแล้งมากในพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำโขง

ด้านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยระดับน้ำโขงที่ลดลงมากในรอบหลายปี มาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ ที่สำคัญ จีนลดการระบายน้ำเขื่อนจิ่งหง ส่งผลกระทบ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงในภาคอีสาน และภาคเหนือ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่งหนังสือถึงประเทศลาว ให้ชะลอการทดสอบเขื่อนไฟฟ้าไซยะบุรีออกไปก่อน ระหว่างรอจีนปล่อยน้ำมา

ที่จังหวัดน่าน ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อแปลงนาข้าวในหลายพื้นที่ ที่หว่านปลูกไว้ สภาพดินแห้งแตกระแหง ทำให้ต้นข้าวที่กำลังเติบโต เหี่ยวเฉา ทยอยยืนต้นตาย โดยชาวนาบ้านสถาน อำเภอเวียงสา ยอมแบกรับภาระค่าน้ำมันวันละกว่า 300 บาท เพื่อเร่งสูบน้ำเข้าแปลงนา หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปลูกไว้ให้อยู่รอด รวมไปถึงต้นกล้าที่เพาะไว้สำหรับเตรียมดำนา และหากไม่มีฝนตกลงมา คาดว่าข้าวที่ปลูกไว้กว่าพันไร่เศษ น่าจะยืนต้นตายหมด ชาวนาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ต้นข้าวอยู่รอด