News

รายงานพิเศษ : สิ่งปฏิกูลไหลลงคูเมือง จ.นครราชสีมา

เป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านรอบคูเมือง จังหวัดนครราชสีมา เหตุเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.นครราชสีมา ปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ ไหลซึมลงไปในคูเมือง จนน้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว 
              
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า ห้องน้ำของ อบจ.ดังกล่าว ตั้งอยู่ 2 จุด ใกล้กับคูเมือง ทีมข่าวเห็นสิ่งปฏิกูลไหลออกจากห้องน้ำลงพื้นดินตลอดเวลา และซึมออกมาฝั่งคูเมืองหลายจุด ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว และมีแมลงวันตอม
              
ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารอบคูเมือง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น้ำในคูเมืองเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เหตุเพราะมีสิ่งปฏิกูลไหลลงคูเมืองจนทนไม่ไหว จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลให้น้ำในคูเมืองใสสะอาด เพราะถือเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง
                              
หลังจากที่มีการนำเสนอเรื่องนี้ต่อสังคมไปแล้วในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง พบว่ายังมีสิ่งปฏิกูลไหลออกมาจากห้องน้ำลงคูเมืองเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
              
สำหรับปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเคยทำหนังสือตักเตือน อบจ.ให้งดใช้ห้องน้ำดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยก่อนหน้านี้ เทศบาลฯ ได้อุดท่อที่ต่อมาจากห้องน้ำที่จะไหลลงคูเมืองทั้ง 11 จุด รวมทั้งสูบน้ำในคูเมือง จุดที่มีปัญหาน้ำเน่าเสียทิ้ง และนำเครื่องบำบัดน้ำเสียมาติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำให้ใสสะอาด แต่ในช่วงนี้ กลับพบว่า อบจ.ได้เปิดให้ประชาชนใช้ห้องน้ำดังกล่าวอีกครั้ง ทำให้น้ำสกปรกไหลซึมออกมาตามริมกำแพงอีก จึงได้เตรียมทำหนังสือแจ้งเตือน เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
              
ทาง อบจ.ชี้แจงว่า ระยะนี้ในพื้นที่มีฝนตก จำเป็นต้องเปิดห้องน้ำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้ในบริเวณอาคารอีกครั้ง เนื่องจากรถสุขาเคลื่อนที่อยู่ไกลและไม่สะดวก ส่วนการแก้ไขระยะยาวขณะนี้กำลังเร่งหางบประมาณซ่อมแซมห้องน้ำทั้งสองจุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก