2 เขื่อนใหญ่จ่อปรับแผน ลดระบายน้ำแก้วิกฤตแล้ง

วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 12:24 น.

Views

20 กรกฎาคม 2562  สถานการณ์ ในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา    

โดยวันนี้ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 4,657 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34.60 % ของความจุอ่างทั้งหมด ซึ่งยังน้อยกว่า วันเดียวกันนี้ในปีที่แล้ว ถึง 2,609 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำทั้งหมด สามารถ ระบายได้ 857 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 8.88 % เท่านั้น โดยวันนี้ทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง จำนวน 23 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะลดการระบายน้ำ เหลือ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไป

เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ ทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน 19 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะลดการระบายน้ำ เหลือวันละ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มวันจันทร์นี้เช่นกัน

โดยวันนี้ เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บ ทั้งหมด 3,353 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35.26 % น้ำพร้อมใช้งานที่สามารถระบายได้ จำนวน 503 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 7.56 %  วานนี้มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่าง จำนวน 2.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก วานนี้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแต่อย่างใด ทำให้ ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 144 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น  15.3 % น้ำใช้การได้ 101 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 11.3 % วันนี้ทำการระบายน้ำ เพื่อสมทบกับแม่น้ำน่าน จำนวน 2.15 ล้านลูกบาศก์เมตร

Tag : เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ภัยแล้ง