News

พังงาฝนกระหน่ำ กาชาด-หน่วยราชการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ความคืบหน้า น้ำท่วม ตะกั่วป่า พังงา ล่าสุด  เหล่ากาชาดพังงา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่อง     

20 กรกฎาคม 2562 นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับชาวบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 295 ชุด โดยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบางไทร จำนวน 70 ชุด จุดมอบของศาลาอเนกประสงค์ 2.ตำบลโคกเคียน หมู่ที่ 5 จำนวน 208 ชุด และ 3.ตำบลนางนายสี หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ชุด ซึ่งขณะนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางไทร ร่วมกันปรุงอาหารแจกจ่าย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยอำเภอตะกั่วป่า ได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนหน้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร และจัดเจ้าหน้าประจำศูนย์ รอรับประสานการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนระดับน้ำยังทรงตัว ฝนยังตกเป็นระยะหนักสลับเบา สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บริเวณ ต.บางไทร ต.โคกเคียน และ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า ยังมีน้ำท่วมขังสวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนสูง 50 เซนติเมตร ถึง 1-2 เมตร โดยขณะนี้ทางชาวบ้าน ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ความคืบหน้า น้ำท่วม ตะกั่วป่า พังงา ล่าสุด  เหล่ากาชาดพังงา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน 295 ครัวเรือน อ.ตะกั่วป่า  ขณะที่ฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่อง     

20 กรกฎาคม 2562 นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับชาวบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 295 ชุด โดยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบางไทร จำนวน 70 ชุด จุดมอบของศาลาอเนกประสงค์ 2.ตำบลโคกเคียน หมู่ที่ 5 จำนวน 208 ชุด และ 3.ตำบลนางนายสี หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ชุด ซึ่งขณะนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางไทร ร่วมกันปรุงอาหารแจกจ่าย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยอำเภอตะกั่วป่า ได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนหน้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร และจัดเจ้าหน้าประจำศูนย์ รอรับประสานการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนระดับน้ำยังทรงตัว ฝนยังตกเป็นระยะหนักสลับเบา สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บริเวณ ต.บางไทร ต.โคกเคียน และ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า ยังมีน้ำท่วมขังสวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนสูง 50 เซนติเมตร ถึง 1-2 เมตร โดยขณะนี้ทางชาวบ้าน ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง