ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 15.08 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

นายนิพล แจ่มจำรัส ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

นายนวิน อักษรทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ นายกิติศักดิ์ และนางประณีต อักษรทอง ผู้เป็นบิดา และมารดา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศิลปะ ณ สถาบันประกอบการด้านการสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โกล์ดสมิทธ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร  ในโอกาสนี้ นางสิริมา ธรรมกุลางกูร ผู้เป็นมารดา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด