นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอกเปรม ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน โดยหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงาน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพได้

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพลากร อภิธรรมศพ พลเอก เปรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์