ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสัปดาห์ที่ 2

วันนี้ หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นสัปดาห์ที่ 2 ภายในบริเวณเขาดินวนา และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตย์, กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, โรงเรียนวชิราวุธ, สำนักงานเขตดุสิต และพนักงานจิตอาสาสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ร่วมทำกิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้า, กำจัดวัชพืช, และเก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสนองพระบรมราโชบาย ที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนร่วมกันทำความดี มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด สำหรับอำเภออื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนสมัครจิตอาสาได้ ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด