News

เร่งหาแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปา / เหล่ากาชาดแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เร่งหาแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปา จ.สุโขทัย
ที่จังหวัดสุโขทัย ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจากฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ลดลงอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาไม่มีน้ำดิบใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการ การประปาส่วนภูมิภาคสุโขทัย เปิดเผยว่าขณะนี้ประสบปัญหาน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำประปาใช้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสุโขทัย ได้แก้ไขปัญหาด้วยการต่อท่อขนาดใหญ่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง และส่งต่อมายังโรงผลิตน้ำประปาที่ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค

จากการสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง พบว่ามีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำจะสามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้อีก 2 - 3 เดือน และหากช่วงนี้ฝนไม่ตกลงมาเจ้าหน้าที่ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ เพื่อจะนำมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

เหล่ากาชาดแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พังงา
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายอำเภอตะกั่วป่า และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอตะกั่วป่า โดยถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยาเวชภัณฑ์ 

ขณะที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางไทร ร่วมกันปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยอำเภอตะกั่วป่า ได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลบางไทร และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับน้ำยังทรงตัว ฝนยังตกเป็นระยะหนักสลับเบา สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางไทร ตำบลโคกเคียน และตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า ยังมีน้ำท่วมขังสวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชน สูง 1 - 2 เมตร และยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง