News

ดินไหลกีดขวางถนน / เตรียมช่วยเหลือประชาชนหากน้ำท่วมฉับพลัน

ดินไหลกีดขวางถนน จ.ระนอง
ที่จังหวัดระนอง เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ดินภูเขาอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวเกิดดินไหลที่บริเวณบ้านบกกราย อำเภอกระบุรี กีดขวางการจราจร รถสามารถสัญจรผ่านได้เพียง 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกโดยการนำรถแบกโฮมาตักหินและดินที่ไหลลงมากีดขวางทางจราจร ขณะนี้รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

เตรียมช่วยเหลือประชาชนหากน้ำท่วมฉับพลัน จ.ตรัง
ที่จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนหากประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรงพัดผ่าน ส่งผลให้เกิดฝนตกและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขาในหลายอำเภอ

ทั้งนี้พบว่าน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ที่อำเภอนาโยง เนื่องจากเคยเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อนหลายพันครัวเรือน และประกาศเตือนชาวเรือชาวประมง งดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดในระยะนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น