News

รัฐบาลใหม่ไฟแรง!! หนุน SME เข้าถึงเงินทุน-นวัตกรรม ให้มากที่สุด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเตรียมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมให้ได้มากที่สุดหลังเป็นปัญหาใหญ่ของ SME มาอย่างยาวนาน ซึ่งจะไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ รวมทั้งจะเข้าไปพิจารณากองทุนพัฒนา SME ต่างๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีอยู่หลายกองทุน และเตรียมเชื่อมโยงให้ SME สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ได้ ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้จะต้องมีแผนปฏิบัติการชัดเจนภายใน 100 วัน
             
ด้านสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน T Mark Festival 2019 โดยได้มีการรวบรวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทย คุณภาพดีมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกว่า 800 บริษัท นำมาจัดแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยปัจจุบันกรมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  หรือ T Mark ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว และได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก