News

ภาพเป็นข่าว : เผยคลิปฟ้าผ่าในจีน

คลิปนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างน่ากลัว เป็นภาพเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในเมืองเสิ่นเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน