ข่าวภาคค่ำ

2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือลดการระบายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้จนกว่าฝนจะตก

สถานการณ์ความแห้งแล้งยังขยายวงกว้าง พรุ่งนี้ (22 ก.ค.) 2 เขื่อนใหญ่ทางภาคเหนือ จะลดการระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้จนกว่าฝนจะตก              

โดยขณะนี้เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ใช้การได้รวมกันเหลือเพียง 1,312 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่พรุ่งนี้จะปรับลดการระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมวันละ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และหลังจากวันที่ 24 กรกฎาคม จะปรับลดการระบายน้ำอีก โดยเหลือเพียงวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น

ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้เขื่อนใหญ่ทั้ง 2 แห่งทางภาคเหนือ มีปริมาณน้ำเหลือใช้เพียงแค่ประมาณ 30 วันเท่านั้น เพราะไม่มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จากปัญหาความแห้งแล้ง รวมทั้งไม่มีฝนตกลงมา จึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดทำนาปรังรอบ 2 เนื่องจากจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ และรักษาระบบนิเวศของเขื่อน จนกว่าจะมีฝนตกลงมา ซึ่งคาดว่าประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้

ขณะที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำกักเก็บทั่วประเทศ พบว่า ขณะนี้มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ำกักเก็บต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุถึง 18 เขื่อน จากทั้งหมด 35 เขื่อน โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยที่สุดเพียง 45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อน และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อนเท่านั้น