จิสด้าวิเคราะห์ฝนกลับมา ส.ค.นี้ คลายวิกฤตแล้ง

วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

จิสด้าวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง จะเริ่มคลี่คลายในเดือนสิงหาคมนี้ ฝนจะกลับมาตกต้องตามฤดูกาลมากขึ้น

จากการตรวจสอบด้วยดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า พบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีนี้ อยู่ที่ 11 ล้านไร่ ลดลงไปมากกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ 23 ล้านไร่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ที่เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ เพราะฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง ยิ่งในภาคอีสานชาวนาเดือดร้อนเพราะเป็นนาน้ำฝน และพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่นอกเขตชลประทาน

อย่างไรก็ตาม จิสด้า วิเคราะห์จากกราฟปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน หรือ ภาวะภัยแล้ง ใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้ว จึงคาดการณ์ว่า ในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ฝนจะกลับมาตกเป็นปกติ

Tag : จิสด้า สถานการณ์ภัยแล้ง ภัยแล้ง