ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล

เวลา 17.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ สุมาลยมงคล โสณกุล ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุได้ 76 ปี

หม่อมราชวงศ์ สุมาลยมงคล โสณกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2485 เป็นธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน และ พลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์ เดอี วิทยาลัย แล้วไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์พอลส์ เกิร์ลส สคูล ประเทศอังกฤษ และจบการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันมอสเทสซอรี่ เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ซึ่งดำเนินกิจการ รวม 46 ปี นอกจากนี้ ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลเรื่องการเรียน การสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว และดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ รองประธานมูลนิธิสิรินธร และประธานการจัดงานวันมูลนิธิสิรินธร ตั้งแต่ปี 2559 ด้านครอบครัว สมรสกับนายจุลเสถียร โชติกเสถียร มีบุตรธิดา 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด