รอบรั้วเอเชีย

การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือจัดการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น และสภาประชาชน พร้อมจัดให้มีการร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อเฉลิมฉลองการเลือกตั้งด้วย

วันนี้ทางการเกาหลีเหนือ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด, สมาชิกสภาเมือง และสมาชิกสภาประชาชนของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทุก 4 ปี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้งมีเพียงคนเดียว และเป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีเหนือ คัดเลือกมาแล้วทั้งหมด จึงทำให้การเลือกตั้งเป็นเหมือนการลงคะแนนรับรองผู้สมัครที่ทางการคัดเลือกมาแล้วเท่านั้น

ทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า การเลือกตั้งเมื่อ 4 ปีก่อน มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์มากถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางการจัดให้มีการเต้นรำและร้องเพลงตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงคะแนนครั้งนี้ด้วย