รอบรั้วเอเชีย

ชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศ พากันออกไปใช้สิทธิ์เพื่อตั้งวุฒิสมาชิก ที่เป็นเสมือนเครื่องวัดความนิยมของประชาชน ที่มีต่อนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

วันนี้ชาวญี่ปุ่นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั่วประเทศ พากันออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 124 ที่นั่ง จากที่นั่งทั้งหมดของวุฒิสภาที่มี 245 ที่นั่ง และมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และทุก ๆ 3 ปี จะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนวุฒิสมาชิก เนื่องจากคนเก่าหมดวาระดำรงตำแหน่ง ส่วนประเด็นสำคัญที่ผู้ลงคะแนนจะนำไปพิจารณาเพื่อเลือกวุฒิสมาชิกจากพรรคการเมืองพรรคใดนั้นประกอบด้วยนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การขึ้นภาษีผู้บริโภค รวมทั้งระบบเงินบำนาญ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย นำโดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และพรรคร่วมรัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งและครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาต่อไป ส่วนการนับผลคะแนนจะเริ่มหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 18.00 น. ตามเวลาในไทย