สนามข่าว 7 สี

ความแห้งแล้งขยายวงกว้าง น้ำในเขื่อนเหลือน้อย คาดฝนกลับมาตกช่วงเดือน ส.ค.

ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ จำนวน 18 แห่ง ลดฮวบ เหลือไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าฝนอาจกลับมาตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 36 แห่งทั่วประเทศ ว่าขณะนี้พบว่ามีเขื่อนขนาดใหญ่ จำนวน 18 เขื่อน ที่มีระดับน้ำเก็บกักต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยที่สุด เพียง 45 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อน และมีน้ำใช้การได้เหลืออยู่เพียง 42 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

และที่เห็นอยู่นี่เป็นถนนมิตรภาพสายเก่า ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ก่อสร้างให้ เป็นการตัดถนนจากจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขื่อนลำตะคอง เหตุที่ทำให้เห็นถนนสายเก่าโผล่ขึ้นมา ก็เพราะฝนทิ้งช่วง และน้ำในเขื่อนลำตะคองลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จนเห็นพื้นดินและสันดอนทราย บางจุดมีหญ้าขึ้นปกคลุม จนชาวบ้านนำโค-กระบือมากินหญ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้

เขื่อนลำตะคอง มีความจุอยู่ที่ 355 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีระดับน้ำเหลืออยู่เพียง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 48 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อน ส่วนถนนสายเก่าที่โผล่พ้นน้ำ สำรวจเบื้องต้นพบว่ามีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า พบว่าพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปีนี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว จากปีที่ผ่านมามีปลูกถึง 23 ล้านไร่ ปีนี้ลดลงเหลือเพียง 11 ล้านไร่เท่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ทางจิสด้าวิเคราะห์จากกราฟปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน หรือภาวะภัยแล้งใกล้จะสิ้นสุดแล้ว จึงคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ฝนจะกลับมาตกเป็นปกติ