สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ชาวบ้านมอบที่ดินส่วนตัว แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง จ.พิษณุโลก

ชาวบ้านในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่นอกเขตบางระกำโมเดล รวมตัวกันเสียสละที่ดินส่วนตัวให้ภาครัฐไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม โดยนำต้นแบบจากบางระกำโมเดลมาปรับใช้ ติดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

พื้นที่การก่อสร้างกินเนื้อที่ราว 7 ไร่ ถูกใช้เป็นแนวคันคลองชักน้ำระยะที่ 2 ในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่แม่น้ำยมฝั่งขวา ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำ เคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในช่วงฤดูแล้ง และพอเข้าฤดูฝนก็มีน้ำท่วมแทบทุกปี

โครงการขุดลอกดินคันปูนกว้าง 2 เมตร ลึก 6 เมตร ระยะทางยาว 1,140 เมตร จึงถูกสร้างขึ้น หวังใช้เป็นคลองชักน้ำ หรือเรียกว่าเป็นรางชักน้ำขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อที่จะดึงน้ำจากประตูระบายน้ำวังสะตือ แล้วผันน้ำในฤดูน้ำหลากไปกักเก็บไว้ในพื้นที่แก้มลิง และบึงขนาดใหญ่ท้ายน้ำอย่าง บึงตะเคร็ง บึงขี้แร้ง และบึงระมาณ ในอำเภอบางระกำ ที่จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

นายอำเภอบางระกำ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ระบุว่า ด้วยพื้นที่บริเวณนี้อยู่นอกเขตชลประทาน แต่กลับได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่มอบที่ดิน จำนวน 19 แปลง มาสร้างแนวคันคลองชักน้ำ ทำให้พื้นที่บริเวณนี้และท้ายน้ำได้ประโยชน์ไปด้วย เพราะจะสามารถตัดยอดน้ำจากจังหวัดสุโขทัย ที่ประตูน้ำวังสะตือ ให้สามารถดึงน้ำมากักเก็บไว้ใช้หลังฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือและความเสียสละของชาวบ้านในพื้นที่ จนกลายเป็นโมเดลของความร่วมมือ ในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่บางระกำอีกจฺดด้วย

อย่างภาพที่เห็นเด่นชัดจุดนี้เอง บึงตะเคร็ง ซึ่งรับน้ำเข้ามากักเก็บไว้ จนพื้นที่เปลี่ยนไปจากปี 2556-2559 ที่น้ำในบึงแห้งสนิท โดยบึงนี้มีความจุ 13.54 ล้านลูกบาก์ศเมตร แม้ในช่วงนี้จะมีปัญหาฝนทิ้งช่วงก็ตาม แต่ก็ยังมีน้ำอยู่ในบึง 4.08 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31.45% นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังได้เตรียมปรับภูมิทัศน์พื้นที่แก้มลิงบึงตะเคร็ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยเน้นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปในอนาคตด้วย