สนามข่าว 7 สี

ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบาย 25-26 ก.ค.นี้

ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้

โดยเมื่อวานนี้ (21 ก.ค.) ได้มีการแจกนโยบายรัฐบาลให้กับคณะรัฐมนตรี และในส่วนของรัฐสภา จะแจกให้กับสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ (22 ก.ค.) เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบาย โดยเป็นนโยบายหลัก 12 ข้อ นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ

และ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จัดเสวนา "ทางออกวิกฤติชาติ" ครั้งที่ 1 ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่า ปัญหาสำคัญของการเดินหน้าประเทศไทยอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้นยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การเสวนายังให้ความสำคัญเดินหน้าปฏิรูประบบทหารและตำรวจ พร้อมการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายคนของรัฐบาล