News

น่าชมเชยเดิน-วิ่งเก็บขยะรอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

นักวิ่งจากทุกชมรมและประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน พาครอบครัวสวมใส่ถุงมือถือไม้กวาดและถุงขยะ ออกมาเดิน-วิ่งเก็บขยะรอบบึงแก่นนคร เพื่อรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะบึงแก่นนคร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวขอนแก่น และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด

นายอนุวัตร ชัยอินทร์ ตัวแทนนักวิ่งชาวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "เดิน-วิ่งเก็บขยะ Big Cleaning" เพื่อต้องการให้สถานที่ออกกำลังกาย โดยเฉพาะที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร มีความสะอาด ประทับใจประชาชนที่มาพักผ่อน ทั้งชาวจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยว เพราะบึงแก่นนครได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัด จึงต้องมีการร่วมกันทำความสะอาด เพราะเพียงเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่กี่คนไม่สามารถจะดูแลความสะอาดได้ทั่วถึง

ชมรมวิ่งในจังหวัดขอนแก่น จึงได้กระจายข่าวเชิญชวนออกมาเดิน-วิ่งร่วมเก็บขยะรอบบึงแก่นนคร โดยใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างวันอาทิตย์ จัดกิจกรรม พบว่ามีนักวิ่งพาครอบครัวออกมาร่วมเก็บขยะจำนวนมาก หลังจากครั้งนี้จะได้วางแผนจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้ง ว่าจะจัดสถานที่ใด เพื่อรณรงค์การรักษาความสะอาด และเป็นการออกกำลังกายควบคู่กัน