News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กรกฎาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้  22  กรกฎาคม 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อน อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส...