Green Report : ชี้สาเหตุพะยูนเกยตื้นตาย

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ข้อมูลการเกยตื้นของพะยูนที่จังหวัดตรัง และกระบี่ พบว่ามีการเกยตื้น 7 ตัว รอด 2 ตัว คือ มาเรียม และยามีล อีก 5 ตัว พบตายเป็นซาก ส่วนใหญ่ตายแบบเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ เช่น พะยูน รหัส DU 435 เพศผู้ อายุ 3 เดือน ตายที่จังหวัดตรัง ผลชันสูตรร่างกายสมบูรณ์ปกติมีรอยถลอก โคนหางและหางมีรอยรัดของเชือก ไม่มีตัวบ่งชี้ของโรค บางตัวมีรอยช้ำรอบโคนหาง ถูกรัดก่อนตาย หรือจมน้ำ ส่วนน้อยพบป่วยตายธรรมชาติ โดยที่มีร่องรอยของเครื่องมือประมงติดตามตัว ซึ่งจากข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่าการเก็บข้อมูลในรอบ 30 ปี ภัยคุกคามการตายหลักๆ 89 เปอร์เซ็นต์ มาจากการติดเครื่องมือประมง

การตายของพะยูน เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมศึกษาอย่างรอบด้านทั้งการทำประมง สารโลหะหนัก ซึ่งเบื้องต้นไม่พบผิดปกติ รวมถึงสภาวะน้ำทะเลที่เปลี่ยน หรือโรคต่างๆ ด้วย

มาตรการเร่งด่วนระดมหน่วยงานโดยเฉพาะกองทัพเรือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ทำความเข้าใจกับชาวประมงและสืบหาในทางลับถึงกลุ่มคนที่อาจมีการล่าพะยูน

ระยะยาวจะควบคุมปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เป็นอันตรายต่อพะยูน รวมถึงการประกาศพื้นที่คุ้มครองพะยูน เช่น บริเวณจังหวัดกระบี่ ที่แหลมหางนาค ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, เกาะศรีบอยา อำเภอคลองเหนือ, เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา และหาดบ่อม่วง อำเภอคลองท่อม ที่มีพะยูนอาศัยอยู่

สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำ คือ การสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของไทย

สำหรับสถานการณ์พะยูนในท้องทะเลไทย ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 250 ตัว โดย 70 เปอร์เซ็นต์ อาศัยอยู่ที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะเกาะลิบง นอกจากนี้ยังพบพะยูนกระจายตัวตามแหล่งหญ้าทะเล บริเวณจังหวัดชลบุรี ถึงจังหวัดตราด รวมถึงชุมพร และสุราษฎร์ธานี แต่พบจำนวนน้อย และพบอัตราการเกิดยังมากกว่าอัตราการตายอยู่

Tag : Green Report พะยูนเกยตื้น