7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวนากำแพงเพชร-พิจิตร ร้องชลประทานปล่อยน้ำเข้านา ก่อนเสียหายนับแสนไร่

ชาวนาจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร รวมตัวเรียกร้องขอให้ชลประทานวังบัว ปล่อยน้ำเข้านา ก่อนนาข้าวกว่าแสนไร่เสียหายทั้งหมด

ที่ถนนหน้าประตูรับส่งน้ำ โครงการชลประทานวังบัว หมู่ 13 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีชาวนาจากจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ใน 7 อำเภอ ประมาณ 150 คน พากันมาเรียกร้องให้ทางชลประทานปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจากนาข้าวกว่าแสนไร่กำลังยืนต้นตาย เพราะขาดน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว

ต่อมาทางคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมด้วยตัวแทนชาวนาที่มาเรียกร้องได้ร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้น ทางชลประทานวังบัวจะเปิดประตูส่งน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ไปให้เกษตรกรก่อน               

ส่วนสาเหตุที่โครงการชลประทานวังบัว ปิดประตูรับส่งน้ำจากแม่น้ำปิง ไปยังพื้นที่ทางเกษตรในช่วงนี้ เนื่องจากกำลังก่อสร้างและปรับปรุงปากคลองส่งน้ำ ทำให้ โครงการชลประทานวังบัว ได้สร้างฝายคลองส่งน้ำตัวใหม่ ดังนั้นจึงต้องปิดประตูรับน้ำจากแม่น้ำปิง ไม่ให้น้ำไหลเข้าคลองส่งน้ำในขณะที่กำลังก่อสร้าง

ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำจากคลองชลประทานวังบัวแห่งนี้ ทางชลประทานท่อทองแดง ได้เปิดน้ำส่งมาทางคลองส่งน้ำจากตำบลสระแก้ว เข้ามาให้ใช้ก่อน แต่น้ำไปไม่ถึงปลายทาง ประกอบกับฝนทิ้งช่วง จึงไม่มีน้ำฝนมาเติม ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน