รอบรั้วรอบโลก

บรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันชาติในเบลเยียม

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป และ สมเด็จพระราชินีมาตีลด์ แห่งเบลเยียม และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเข้าร่วมงานฉลองวันชาติ ในกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ของเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี โดยในปีนี้บรรยากาศภายในงานมีบุคคลสำคัญในวงการต่าง ๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการเดินขบวนพาเหรดของทหารประจำปี พร้อมขบวนอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพทหารผ่านศึก และวงโยธวาทิต นอกจากนั้น ยังมีขบวนพาเหรดของพลเรือนตามมาด้วย ซึ่งขบวนพาเหรดดังกล่าว มีทั้งตำรวจ พนักงานดับเพลิง และพลเรือนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเดินขบวนด้วย