วันแรก 2 เขื่อนใหญ่ ลดการระบายน้ำ

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ลดการระบายน้ำวันนี้เป็นวันแรก จากเดิมวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดเหลือวันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร

ชาวนาในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ปรับตัวช่วงน้ำแล้งในแปลงนา จึงลงทุนขุดสระน้ำให้ลึกกว่าเดิม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในนาข้าว หลังคลองชลประทานส่งน้ำไปไม่ถึง พร้อมขอให้ปรับปรุงระบบสูบน้ำ จากแม่น้ำปิงไปยังพื้นที่นาของชาวบ้าน

ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิติ์ ปรับลดการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนดินช่องเขาขาด ลดระดับลงไปอีก และไม่สามารถระบายน้ำไปตามช่องทางปกติได้ แต่ได้แก้ปัญหาด้วยการขุดร่องน้ำจากแอ่งน้ำที่เชื่อมต่อกัน ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

พื้นที่ท้ายน้ำภาคเหนือ อย่างชาวนาในตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดความเครียด หลังทำนาไป 1 รอบ แต่ไม่ได้ผลผลิต เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว จึงเตรียมประกาศขายที่นาหากทำนารอบนี้ไม่ได้ผลผลิต

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันนี้เพิ่มสูงขึ้นอีก หลังเขื่อนจิ่งหงในจีน เพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำบางส่วนได้ไหลไปยังทะเลสาบเชียงแสน ทำให้มีน้ำเพียงพอที่จะสูบเข้าไปยังพื้นที่นา และไร่ข้าวโพดได้ หลังขาดน้ำจากฝนทิ้งช่วง