News

เร่งฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วม จ.พังงา

วันนี้สภาพอากาศทั่วไปที่จังหวัดพังงา ฝนหยุดตกแล้ว อีกทั้งไม่มีน้ำทะเลหนุน จึงทำให้มวลน้ำสามารถระบายลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่า และไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ระดับน้ำได้ลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จะมีท่วมขังอยู่บ้างเฉพาะพื้นที่ลุ่มเท่านั้น

ขณะที่ชาวบ้านในตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า ต่างเร่งทำความสะอาดบ้านเรือน ซึ่งพบว่ามีดินโคลน เศษไม้ถูกกระแสน้ำพัดลอยมา และไปติดอยู่ตามบ้านจำนวนมาก ทำให้การทำความสะอาดค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านบอกว่า ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป เพราะอาจจะมีฝนตกลงมาอีก โดยขณะนี้ยังเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง และเตรียมเรือท้องแบนไว้รับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า บอกว่า น้ำท่วมครั้งนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเข้าไปทำการฟื้นฟูต่อไป