News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายจอ LED ยักษ์ออกจากเกาะเกร็ดแล้ว

ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่มูลค่า ๒๓ ล้านบาทนี้ อยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบ ๔๕ ล้านบาท ให้จังหวัดนนทบุรี จัดทำในพื้นที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร แล้วเสร็จปี ๒๕๕๙ แต่เปิดใช้แค่ทดสอบระบบ จากนั้นไม่ได้ใช้งานเพราะมีผู้ร้องเรียนความเหมาะสม

ล่าสุดจอ LED ย้ายออกเกาะเกร็ดไปติดตั้งใช้งานที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ ยืนยันว่าเดือนสิงหาคมนี้ ได้ใช้งานจอ LED แน่นอน

ด้านเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เห็นด้วยที่ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ พร้อมให้ข้อคิดการใช้งบประมาณพัฒนาบนเกาะเกร็ด

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่มีคำว่าสายหากต้องการทำให้ถูกต้อง

โครงการนี้จังหวัดนนทบุรี จัดทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยนายก อบจ.นนทบุรี พร้อมรับผิดชอบด้วยในฐานะเป็นผู้ของบประมาณ

การแก้ไขปัญหานี้มีจุดเริ่มต้นจากข้อมูลที่อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จากนั้นจังหวัดนนทบุรี ตอบรับแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนกว่าเทศบาลตำบลบางพลับ เปิดใช้งานจอ LED มูลค่า ๒๓ ล้านบาท เพราะนี่คือ เงินของแผ่นดิน