ข่าวภาคค่ำ

ก.คลัง เร่งหาแนวทางลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ย้ำต้องพิจารณาทั้งระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งศึกษาแผนปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลง 10%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงแผนการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลง 10% ตามที่รัฐบาลได้หาเสียงไว้นั้น จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยต้องพิจารณารายละเอียด หรือข้อมูลทั้งระบบก่อน ทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ไปศึกษาฐานภาษีและสัดส่วนรายได้ที่จะหายไป โดยยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาแนวทางปรับขึ้นภาษีรายการอื่น ๆ เพื่อนำเงินมาชดเชยในรายได้ที่หายไป
              
ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สศค. เปิดเผยว่า กำลังเร่งศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ และอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีอื่น เพื่อไม่ให้กระทบรายได้และฐานะการคลังของรัฐบาล โดยหากรัฐบาลประกาศปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว จะทำให้จำนวนผู้เสียภาษีหายไปจากระบบฐานภาษี 3 ล้านคน จากปัจจุบันมีผู้เสียภาษีในส่วนนี้จำนวน 4 ล้านคน ส่วนรายได้ภาษีจะหายไปมากถึง 180,000 ล้านบาทหรือไม่นั้น ต้องศึกษาข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าการปรับลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจะใช้วิธีปรับลดเป็นการชั่วคราว หรือลดให้เป็นการถาวร ส่วนการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระนั้น กรมสรรพากรจะเป็นผู้ศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้