เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วิกฤตหนัก น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 10 %

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 18:20 น.

Views

อำเภอวังม่วงเริ่มวิกฤตภัยแล้ง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าขั้นหนักน้ำต้นทุนไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ ของความจุอ่างอำเภอวังม่วงเริ่มประสบปัญหา ฝนทิ้งช่วงเกิดภัยแล้ง ในหลายตำบล ส่วนภาพรวม ภัยแล้งเริ่มคุกคามเกือบทั้งอำเภอ บ้างพื้นที่ ในตำบลแสลงพัน ตำบลคำพราน ละตำบลวังม่วง เกษตรกร ปลูก อ้อย มันสำปะหลังและ ข้าวโพด เกิดผลกระทบหนัก เนื่องจากอำเภอวังม่วงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเกือบกว่า 50,000 ไร่

นายสุวิช จิตสันติ เกษตรกรปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง เผยว่า ในพื้นที่อำเภอวังม่วงโยเฉพาะหมู่ 2 เกิดวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงพืชผลทางการ เกษตรเกิดผลกระทบเสียหายแล้วกว่า 50 % ส่วนต้นทุนน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลดน้อยลง มากที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งตนเองเป็นห่วงถ้าฝนไม่ตกลงมาช่วย ในอีก 15 วันนี้ คาดว่า ผลกระทบด้านเกษตรกรรมและน้ำอุปโภคบริโภคจะเข้าขั้นวิกฤต ซึ้งต้องรอให้ทางอำเภอประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อนำงบประมาณมาช่วยเหลือต่อไป

ส่วน นาง พรสุนีย์ คำพัน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำพราน เผยว่า ทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้งไว้บ้างแล้ว ซึ้งน้ำต้นทุนในการใช้อุปโภคบริโภคในขนาดนี้เหลือเพียง 30 % แต่ทางเทศบาลมีน้ำบาดาล อยู่ในพื้นที่ ซึ้งก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างไรก็ตาม ถ้าวิกฤตภัยแล้ง ครั้งนี้มีระยะยาวนานกว่าปกติ อาจทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอวังม่วง ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งขยายวงกว้างในพื้นที่ใกล้เคียงจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ น้ำเริ่มแห้งขอดในหลายจุด บางจุด แห้งแล้งจนเห็นโขดหินและดอนทราย แล้ว เบื้องต้น เทศบาลตำบลคำพลานนำรถน้ำแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่บ้างแล้ว

Tag : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์