พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 62 ปี

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 20:20 น.

Views

ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 62 ปี โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาตั้งแต่ปี 2553 รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระกุศล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญยิ่ง ๆ ขึ้น

การเจริญพระพุทธมนต์ หรือ การสวดพระปริตร มีมาแต่สมัยพุทธกาล โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำให้พุทธบริษัทสวดพระปริตร เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากโจรผู้ร้าย อมนุษย์ ภูตผีปีศาจ และสัตว์เดียรัจฉาน ตลอดจนโรคร้ายต่าง ๆ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร