สนามข่าว 7 สี

กลุ่มพิทักษ์สัตว์ร้อง ระงับการส่งออกช้างไทยไปต่างประเทศ-ติดตามสวัสดิภาพช้างทุกเชือก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันไม่ส่ง "ช้างไทย" ไปต่างประเทศ พร้อมรับข้อเสนอ เร่งติดตามสวัสดิภาพช้างไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกเชือก

วันแรกหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ นายวราวุธ ศิลปอาชา เปิดห้องทำงานให้หลายองค์กรยื่นเอกสารข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติ
              
โดย องค์กรเพื่อสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 31 องค์กรย่อย ยื่นหนังสือคัดค้านการส่งออกช้างไทย และชิ้นส่วนช้างออกไปต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้กลับมาประเทศไทยอีก รวมถึงไม่มีการติดตามชีวิตความเป็นอยู่
              
นอกจากนี้เรียกร้องให้ใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ และปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ชอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจริงจัง ไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยคดีเสือดำอีก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับข้อเสนอและยืนยันว่าจะไม่มีการส่งช้างไทยไปต่างประเทศ พร้อมเร่งติดตามสวัสดิภาพช้างที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมี กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ขอเข้าพบเพื่อให้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างที่ดิน-ป่าไม้ และยุติการทวงคืนผืนป่า พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย