สนามข่าว 7 สี

depa รุกต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี 200% อีก 3 ปี หวังดึงดูดนักลงทุน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เสนอต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี 200% อีก 3 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 1.8 หมื่นล้านบาท

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี 200% สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ซื้อหรือใช้บริการซอฟต์แวร์จากนักพัฒนา หรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับดีป้า ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

โดยระยะเวลาการลดหย่อนภาษี จากเดิมกำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี ที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 จะขยายให้ถึง 31 ธันวาคม 2565 และปรับวงเงินเพิ่มเป็น 200,000 บาท รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตมาตรการที่เดิมครอบคลุมเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์ เพิ่มเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมทั้งบริการดิจิทัล

ซึ่งแม้การประเมินผลการใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ภาครัฐสูญเสียรายได้จากภาษีไปกว่า 567 ล้านบาท แต่ก็พบว่ามีผู้ประกอบการที่มาขอขึ้นทะเบียนมากกว่า 140 ราย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กว่า 1,300 ล้านบาท และสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้ถึง 3,158 ล้านบาท ซึ่งหลังจากต่ออายุมาตรการดังกล่าว จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 6 เท่า