สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เปิดพื้นที่เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ยืนยันไม่ได้กักน้ำ

ปัญหาแม่น้ำโขงแห้งแล้ง ในรอบหลายสิบปี หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกิดเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว เก็บกักน้ำไว้หรือไม่ ทีมข่าวเศรษฐกิจ ช่อง 7HD ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ติดตามการรายงานจาก คุณธันยาภรณ์ ครองยุติ

ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนไซยะบุรี ที่มีระดับต่างจากพื้นที่น้ำท้ายเขื่อนกว่า 30 เมตร กลายเป็นข้อสงสัยว่า เขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งนี้มีการเก็บกักน้ำไว้เหนือเขื่อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำโขงลดลงหรือไม่ ทีมสนามข่าว 7 สี ได้ลงพื้นที่เจาะลึกข้อมูลถึงกระบวนการบริหารจัดการน้ำ

โดยการผลิตกระแสไฟฟ้า จะใช้มวลน้ำตามธรรมชาติในลำน้ำโขงเป็นแรงเดินเครื่อง ซึ่งจะมีการปรับระดับน้ำเพียงครั้งเดียว ตั้งแต่ช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคมปี 2561 ค่อย ๆ ยกระดับน้ำ จนระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงกว่าระดับท้ายเขื่อน 30 เมตร หลังจากนั้นเมื่อมีมวลน้ำไหลเข้ามาเท่าไหร่ ก็จะมีการปล่อยไหลออกไปในปริมาณเท่ากัน

สำหรับปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดของลุ่มน้ำโขงในปีนี้ ปัจจัยหลัก คือ ปรากฏการณ์เอลนีโญ และสภาวะโลกร้อน จนทำให้ปริมาณน้ำที่วัดได้ถือว่าน้อยที่สุดในรอบ 100 ปี ประกอบกับเขื่อนจิ่งหงของจีน ลดการระบายน้ำลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้น้ำไหลเข้าลำน้ำโขงน้อยมาก ไม่ใช่แค่ไทยที่ได้รับผลกระทบ แต่ สปป.ลาว ตลอดแนวแม่น้ำโขงก็เดือดร้อนเช่นกัน

การบริหารจัดการน้ำบนลุ่มน้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจากนานาประเทศ วิกฤตน้ำครั้งนี้อาจจะกลายเป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารให้เห็นถึงปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงได้