สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดประชุมวิชาการ ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข

รู้หรือไม่ ปัจจุบันคนไทยกว่า 7 ล้านคน ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิดความเครียดได้ง่าย

เมื่อวานนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการบรรยายถึงเรื่องการทำงานอย่างไรให้เป็นสุข, Anti-aging เวชศาสตร์ชะลอวัย, วิ่งเปลี่ยนชะลอ และการดูแลสมองกับการป้องกันตนเองจากสมองเสื่อม

โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มที่น่าห่วงที่สุด คือ ผู้ที่ใช้เวลาทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจากผลสำรวจครั้งนี้พบว่าคนไทยกว่า 7 ล้านคน จากผู้ที่มีงานทำ 37.7 ล้าน เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียดได้ง่าย อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการทำงาน หากไม่รู้วิธีจัดการความเครียดที่ถูกต้อง ทำให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เล็งเห็นถึงความสำคัญ และจัดการประชากร มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ