ตากแล้งหนัก นักเรียนขาดน้ำดื่ม

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 08:10 น.

Views

ที่จังหวัดตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาวะฝนทิ้งในพื้นที่จังหวัดตาก ส่งผลให้ทางจังหวัดตากได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งพิบัติแล้ว 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังเจ้า และอำเภอบ้านตาก ล่าสุด ผลกระจากภัยแล้งได้ขยายวงกว้างได้แก่ อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากพื้นที่การเกษตรจะขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าว และพืชไร่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก  และมีชาวบ้านกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ที่โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง  หมู่ 9 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก เป็นตั้งอยู่ในถิ่นกันดานห่างไกลโรงเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนกว่า 100 คน กำลังขาดแคลนน้ำดื่ม นักเรียนหลายคนต้องนำน้ำดื่มมาจากบ้าน

พ.ท.อนุชา กลิ่นชะเอม ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการให้ นาวาตรี ปากร ศรีธรรม รองผู้บังคับหน่วยส่งส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ ไปให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการช่วยเหลือให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนขาดแคลนน้ำดื่มมานานหลายปี เนื่องจากขาดน้ำดิบในการทำน้ำประปา โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อบต.วังจันทร์ และเขื่อนภูมิพล นำน้ำอุปโภคบริโภคมาแจกให้ทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

Tag : ตาก ภัยแล้ง นักเรียนขาดน้ำ