ชาวนากาฬสินธุ์เร่งวิดน้ำเข้านา

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 08:15 น.

Views

สถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ เกษตรกรต่างดิ้นรนหาน้ำเพื่อทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังยืนต้นตาย นายเยาว์ แก้วสีขาว ชาวนาบ้านหนองเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี บอกว่า ตนได้มีพื้นที่นาข้าวประมาณ 6 ไร่ลงทุนการทำนาปีไปกว่า 11,000 บาท ซึ่งใช้วิธปปักดำนา โดยก่อนหน้านี้ ได้ทำการสูบน้ำจากหนองน้ำมาทำนา ซึ่งพบว่า หลังจากปักดำนาแล้ว เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ต้นข้าวเริ่มยืนต้นตายแห้งตาย ตนจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มโดยการสูบน้ำจากหนองน้ำที่ยังพอหลงเหลืออยู่เข้าไร่นา และเร่งวิดน้ำเข้าไร่นาที่อยู่เหนือน้ำ ให้ต้นข้าวได้รับน้ำทั่วถึง ซึ่งหากหนองน้ำ ไม่มีน้ำเหลือ และยังไม่มีฝนตกลงมา ก็จะทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายและแห้งตายอีก และยังพบว่า ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวแห้งตายอีกจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ด้วย

Tag : ชาวนากาฬสินธุ์ ภัยแล้ง