News

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงแล้งจัด ชาวบ้านแห่ปลูกข้าวโพดใต้สะพาน

ที่สะพานศรีสุขสำราญพัฒนา ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองลำพระเพลิง เชื่อมระหว่างหมู่บ้านสุขศรีงาม และบ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปกติสะพานแห่งนี้จะมีน้ำเต็มไปหมด แต่วันนี้ชาวบ้าน บอกว่าในรอบหลายปีที่น้ำแห้ง และมองเห็นร่องน้ำลำพระเพลิงตอนบน ที่ไหลลงไปลำพระเพลิงตอนล่าง เส้นทางน้ำยาวบางจุดแห้งเห็นสันดอน เป็นบริเวณกว้าง ปกติพื้นที่ดังกล่าวน้ำจะท่วมทั้งหมดไม่มีชาวบ้านมาทำการเกษตร แต่ปีนี้ชาวบ้านปลูกข้าวโพดใต้สะพานกันหลายร้อยไร่

จากการสอบถามนายคชภัช พลจันทึก ชาวบ้านกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เจอครั้งนี้ที่แล้งมากที่สุด และน้ำสะพานนี้ที่เคยมองไปสุดลูกตาวันนี้เจอแต่ร่องน้ำที่เป็นคลองแห้งขอด จากบริเวณดังกล่าวมีน้ำแห้งทำให้เขื่อนลำพระเพลิงตอนล่างก็พลอยไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนไปด้วย และมีน้ำไหลลงน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา