News

100 ข่าว เล่าเรื่อง หมอเสือ หมอแผนไทยเด็กแนว

หากพูดถึงคนที่มีรอยสัก หลายคนอาจจะมองในมุมลบ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะหลายคนจิตใจดี อย่างเช่นคนที่ 100 ข่าว เล่าเรื่อง จะพาไปรู้จักวันนี้ "หมอเสือ" เด็กแนว มีรอยสักเต็มตัว แต่เป็นหมอพื้นบ้านรักษาคนหายป่วยมานับไม่ถ้วน จนกลายเป็นที่พึ่งของคนป่วย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา