เร่งทำฝนหลวง เพิ่มปริมาณน้ำพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

แม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยลดลงต่อเนื่องจนมองเห็นสันดอนทรายโผล่เป็นแนวยาวตามลำน้ำ โดยบางช่วงชาวบ้านลงไปเดินในลำน้ำได้ แต่ยังมีการเปิดประตูระบายน้ำ บ้านสะพานหาดจันทร์ อำเภอสวรรคโลก เพียง 1 บาน ให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อระบายน้ำไปยังอำเภอสวรรคโลก และศรีสำโรง

แม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรับน้ำมาจากประตูระบายน้ำคลองหกบาท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยพื้นที่หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม ปริมาณน้ำลดลง อยู่ที่ 40.50 เมตร และมีการเปิดประตูระบายน้ำ 3 บาน เพื่อระบายน้ำไปยังพื้นที่เกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เร่งทำฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมายโดยระดมเครื่องบินจากจังหวัดเชียงใหม่ 2 ลำ พิษณุโลก 3 ลำ และตาก 2 ลำ มุ่งเน้นการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดพะเยา และน่าน รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนหลัก เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่

ชาวบ้านในอำเภอปาย และปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ให้เสร็จทันในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยกักเก็บน้ำได้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว

ทหารได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในพื้นที่หมู่ 9 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อสูบน้ำเข้าไปยังพื้นที่นาข้าว หลังเกิดปัญหา และได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากต้นข้าวกำลังยืนต้นตาย