เขื่อนทับเสลาวิกฤต แล้งกระทบพื้นที่เกษตร จ.อุทัยธานี

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ทีมข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำสะแกกรัง ด้านหน้าตลาดสดจังหวัดอุทัยธานี พบว่าระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งถึง 4 เมตร จนแพบ้านเริ่มเกยตื้นเป็นแนวยาว และยังส่งผลต่อระดับออกซิเจนในน้ำ และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ปลาในกระชังลอยตาย

เช่นเดียวกับพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวเริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ข้าวนาปีที่หว่านไว้เริ่มเหี่ยวเฉา เสียหายแล้วกว่า 150,000 ไร่ ซึ่งรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่าอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และหาทางชดเชยให้แก่เกษตรกร โดยในเบื้องต้นระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังจะชดเชยไร่ละไม่เกิน 1,113 บาท ส่วนรายที่ทำประกันไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะได้รับความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงและแล้งซ้ำซากแล้วยังพบปัญหาตั๊กแตนระบาดในแปลงไร่อ้อยและนาข้าว จนได้รับความเสียหาย ซึ่งในช่วงเย็นนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำทีมเกษตรจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด จับตั๊กแตนมาทอด เพื่อพิสูจน์ว่าบริโภคได้ เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนวิธีการจับโดยไม่ใช้สารเคมี