แม่น้ำโขงภาคอีสานยังทรงตัว

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 นำรถบรรทุกน้ำ 12 คัน ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำแก่เกษตรกรตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ที่ประสบสภาวะฝนทิ้งช่วงมากว่า 2 เดือน

ส่วนระดับน้ำโขงเขตจังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย และนครพนมยังทรงตัว ไม่เพิ่มสูงขึ้น และยังต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 10 เมตร ยังไม่สามารถพร่องน้ำลงคลองสาขาต่างๆ ได้ ขณะที่ผู้เลี้ยงปลากระชัง จังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงลดต่ำ และกระชังเกยตื้น และปลาติดเชื้อตายจำนวนมาก

ส่วนภาคอีสานตอนล่าง คลองลำพระเพลิง ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นคลองสายหลัก ในการส่งน้ำไปยังเขื่อนลำพระเพลิง น้ำลดลงจนเกือบแห้ง เห็นสันดอนทรายโผล่ ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มขาดน้ำทำการเกษตร และหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 จะเห็นว่ามีน้ำเต็มคลองลำพระเพลิง

ชลประทาน อำเภอพิมาย เร่งนำรถแบกโฮขุดร่องน้ำ อ่างน้ำและคลองสาขา เปิดทางน้ำให้ไหลไปยังเขื่อนพิมายมากที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายประชาชน

ประชาชนในเขตเมืองสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง วัด หอพัก และสถานศึกษาหลายแห่ง ต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ หลังน้ำประปาไหลอ่อนลง เดือนเดียวมีประชาชนเจาะน้ำบาดาลใช้มากกว่า 50 หลังคาเรือน

ส่วนชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ ต้องซื้อสายยางยาวกว่า 500 เมตรเพื่อสูบน้ำบาดาลมารดนาข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย หลังประสบภาวะขาดน้ำมากว่า 2 เดือน