News

จับประเด็นเป็นข่าว : ฝุ่นจิ๋วส่งผลลดอายุขัย

ปัญหามลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยไม่ได้ประสบปัญหานี้เพียงลำพัง ในต่างประเทศก็ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศเช่นกัน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มลพิษทางอากาศของโลก ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 8%

เมื่อปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น เป็นอันดับที่ 27 ของโลก กระโดดขึ้นมาถึง 14 อันดับภายใน 1 ปี  แม้อันดับประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของไทยดีกว่าหลายประเทศ แต่อายุขัยของคนไทยกลับลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ 75.1 ปี น้อยกว่าคนในยุโรปที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่า 80 ปี และสหรัฐอเมริกาที่มีอายุขัยเฉลี่ย 78.1 ปี

โรคภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้อายุขัยของคนสั้นลง นอกจากเกิดจากพฤติกรรมของคนมีความเสี่ยงต่อโรคภัยมากขึ้น และการแพร่กระจายของโรคระบาดแล้วยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ เช่น การปนเปื้อนของขยะและพลาสติกในน้ำ, การใช้สารเคมีกับพืชและสัตว์ที่นำมาบริโภคมากขึ้น รวมทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือ ฝุ่นจิ๋ว

คนไทยส่วนใหญ่ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นจิ๋วกันมาแล้ว แต่หลายคนคิดว่า การสูดอากาศที่มีฝุ่นจิ๋ว ทำให้มีอาการไอ ระคายเคืองนั้น การเจ็บป่วยจะหาย เมื่อฝุ่นจิ๋วหายไป ซึ่งไม่เป็นความจริง

มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน European Heart Journal เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระบุว่า ผลของการสูดอากาศที่มีมลพิษ ทำให้คนยุโรปอายุสั้นลงเฉลี่ย 2 ปี และทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 8 แสนคน ต่อปี โดย 80 % ของคนกลุ่มนี้ เสียชีวิตเนื่องจากการสูดมลพิษ ทำให้เกิดโรคหัวใจ, ความดันในหลอดเลือดสูง, หัวใจล้มเหลว จากการที่กระแสเลือดมีการปนเปื้อน โดยไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบหายใจโดยตรง

นักวิจัยยังระบุว่า การเสียชีวิตจากการสูดมลพิษทางอากาศ มีสูงกว่าการสูบบุหรี่ ที่น่ากลัว คือ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการหายใจอากาศที่มีมลพิษบริเวณที่อาศัยอยู่ได้ แต่สามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้

นักวิจัยยังเสนอให้หันไปใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาอายุขัยลดลงจากปัญหามลพิษ ซึ่งเห็นได้จากอายุขัยเฉลี่ยของคนในยุโรปตะวันออก น้อยกว่าคนในยุโรปตะวันตกถึง 5 ปีขึ้นไป ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในยุโรปตะวันออก มีการใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า และในครัวเรือน

องค์การอนามัยโลกได้จัดให้อินเดียเป็นประเทศที่มีฝุ่นจิ๋วสูงที่สุดในโลก และมีเมืองที่มีมลภาวะมากที่สุดในโลก โดยจากจำนวน 30 เมืองที่มลภาวะทั่วโลก เป็นเมืองในอินเดียถึง 16 เมือง และมีรายงานว่ามลพิษทางอากาศในอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงปีละ 1.2 ล้านคน

เมืองในจังหวัดท่องเที่ยวของไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ก็ติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง ซึ่งรวมถึงฝุ่นควันจากการจราจรติดขัด ถ้าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง อาจทำให้มีโรคภัย อย่างโรคหัวใจ และโรคความดันในหลอดเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้อายุขัยสั้นลง การรักษาพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และนักท่องเที่ยวก็จะลดลงด้วย

การลดมลพิษทางอากาศ จะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาล และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้